Ján Cikker foto Anton Šmotlák

Cikker Beethoven


24. 3. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus B
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €

Koncert k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Ondrej Šaling tenor
Tomáš Šelc bas
Štefan Bučko recitátor
Ján Cikker
Óda na radosť, oratórium na slová M. Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 9 d mol, op. 125

Poprední slovenskí umelci – Ján Cikker a Milan Rúfus – boli blízkymi priateľmi a tiež susedmi vo Fialkovom údolí v Bratislave. Po prečítaní Rúfusovho básnického diela Óda na radosť začal Cikker rozmýšľať o vytvorení rovnomenného oratória. Ďalším iniciačným momentom bola objednávka od vtedajšieho umeleckého riaditeľa lipského Gewandhausorchestra, Kurta Masura, aby Cikker skomponoval slávnostné oratórium pri príležitosti 200. výročia slávneho telesa. S pojmom „Óda na radosť“ je neodmysliteľne spätá aj osobnosť Ludwiga van Beethovena. Jeho zhudobnenie Schillerovho básnického textu je majestátnym vyvrcholením Beethovenovej poslednej symfónie – jedného z najveľkolepejších diel klasickej hudby vôbec. Herec činohry SND s nezameniteľným hlasom, Štefan Bučko, pravidelne participuje aj na produkciách SF. Sólisti Eva HornyákováAlena Kropáčková a Ondrej Šaling patria k úspešným slovenským spevákom, ktorí pravidelne hosťujú aj na zahraničných pódiách.

Na koncerty vás vo videu pozýva Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónie.