Juraj Valčuha, Milan Paľa

Elgar Prokofiev


11. 2. 2022 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*

Na koncerty vás vo videu pozýva huslista Milan Paľa.

Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent
Milan Paľa husle
Edward Elgar
Sergej Prokofiev
Koncert pre husle a orchester h mol, op. 61
Symfónia č. 3 c mol, op. 44

Významný anglický neskoro-romantický skladateľ Edward Elgar bol zároveň vynikajúcim huslistom a tvorba pre tento nástroj zastáva v jeho diele významnú úlohu. Husľový koncert, ktorý nesie aj autobiografické črty, vznikol na objednávku fenomenálneho virtuóza Fritza Kreislera a už v čase svojho vzniku zaznamenal enormný úspech. Tretia symfónia Sergeja Prokofieva vznikla prepracovaním hudby z jeho opery Ohnivý anjel. V tomto emocionálne intenzívnom diele sú razantné, hravé či lyrické pasáže podchvíľou rozčerené tónmi temnými, mrazivými, ba až strašidelnými.
Bratislavský rodák Juraj Valčuha je dirigentom svetového renomé a od ďalšej sezóny sa stane hudobným riaditeľom popredného amerického orchestra Houston Symphony. Slovenský huslista Milan Paľa patrí medzi výrazné umelecké osobnosti a významne sa angažuje v uvádzaní súčasnej husľovej tvorby.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19