Juraj Valčuha, dirigent

Schubert, Strauss


18. 12. 2015 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent
Franz Schubert 
Richard Strauss
Symfónia č. 3 D dur, D. 200
Alpská symfónia, op. 64

Po koncerte sa uskutoční stretnutie s umelcami

Franz Schubert sa do sveta symfónie vydal už ako študent viedenského konviktu. Prvé dva tituly tohto žánru sú ešte silne prepojené s Josephom Haydnom. Až v Tretej symfónii sa Schubert začína oslobodzovať od tejto väzby a načrtáva nové možnosti v inštrumentácii a formovaní morfologických základov diela. Richard Strauss sa kedysi vyjadril, že naozaj dobrý skladateľ musí svojou hudbou ilustrovať aj črpák s pivom a to navyše s tým, že poslucháč by mal identifikovať, o aký typ piva ide. V symfonických básňach sa o to skladateľ naozaj tvrdo a s úspechmi usiloval. Vrcholom tejto expedície je však mohutná Alpská symfónia, v ktorej Strauss opisuje výstup na ktorýsi z alpských ľadovcov.