Jaroslav Kyzlink

Martinů Orff


27. 1. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus B
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Jaroslav Kyzlink dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák zbormajster
Milan Paľa husle
Mariana Sajko soprán
Ondřej Koplík tenor
Svatopluk Sem barytón
Bohuslav Martinů
Carl Orff
Koncert pre husle a orchester č. 1, H. 226
Carmina Burana