20220121-AB04-Liszt-Strauss-550x350

Kodály Liszt Strauss


21. 1. 2022 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenská filharmónia
Peter Feranec dirigent
Eva Varhaníková klavír
Zoltán Kodály
Franz Liszt
Tance z Galanty
Fantázia na maďarské ľudové melódie pre klavír a orchester, S. 123
Richard Strauss
Don Juan, symfonická báseň, op. 20
Valčíková sekvencia č. 1 z opery Gavalier s ružou, op. 59

Maďarský skladateľ Zoltán Kodály sa spolu s Bélom Bartókom významne zasadil o zozbieranie množstva ľudových piesní a ich novátorské využitie v modernej hudbe, čoho výsledkom sú aj Tance z Galanty, kde Kodály niekoľko rokov žil. Uhorské rapsódie pre klavír patrili už v dobe svojho vzniku k najpopulárnejším dielam Franza Liszta, preto niet divu, že sa viacero z nich dočkalo orchestrácie. Základom Lisztovej Fantázie, S. 123 sú témy z Uhorskej rapsódie č. 14. Neskororomantická expresivita, intenzívny dramatizmus, postwagnerovské harmónie i mimoriadny zmysel pre inštrumentáciu, to sú niektoré charakteristiky kompozičného štýlu titana nemeckej hudby Richarda Straussa, ktorý sa preslávil práve na pôde symfonickej básne a opery.
Klaviristka Eva Varhaníková pravidelne koncertuje na domácich i zahraničných pódiách. Je zakladateľkou súboru Slovak Nuevo Quintet a zanietenou propagátorkou pôvodnej slovenskej tvorby. Dirigent Peter Feranec spolupracuje s poprednými orchestrami a opernými domami. V súčasnosti pôsobí najmä v Rusku, kde zároveň zastáva post riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19