Daniel Raiskin, dirigent

Nielsen, Kančeli, Čajkovskij


6. 11. 2015 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Maxim Rysanov viola
Carl Nielsen
Gija Kančeli 

Piotr Iľjič Čajkovskij
Helios, op. 17, FS 32
Styx pre sólovú violu, miešaný zbor a orchester
Suita č. 3 G dur, op. 55

Dánsky skladateľ Carl Nielsen je považovaný za jednu z výrazných osobností svetového symfonizmu prvej polovice 20. storočia. Predohra Helios ho prezentuje ako autora s bohatou zvukovou imagináciou a zároveň ako konštruktéra; je koncipovaná presne podľa proporčného zákona zlatého rezu. Hudba gruzínskeho autora Giju Kančeliho vyviera z celkom odlišných zdrojov. Každý z jeho opusov je meditáciou a ponorom do hlbín podvedomia človeka aj ľudstva. Suita č. 3 Piotra Iľjiča Čajkovského je vlastne z hľadiska koncepcie a objemu symfonickým projektom s tým, že skladateľ až tak dôsledne nerieši mikroštruktúru tvarov a vzťahov.