B1 2007/2008


13. 12. 2007 (Štvrtok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Serge Baudo, dirigent           


Jozef Chabroň, zbormajster  


Adriana Kohútková, Sv. Mária / soprán


Otokar Klein, Un récitant / Un centurion / tenor


Vladimír Chmelo, Sv. Jozef / barytón


Peter Mikuláš, otec rodiny, Herodes / bas


Stanislav Beňačka, Polydorus / bas

Hector Berlioz                      


Kristovo detstvo, oratórium op. 25