Slovenský filharmonický zbor credit-Jan-Lukas

APOLLOOPERA


20. 11. 2016 (Nedeľa) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Cena: 16 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň
dirigent
Štefan Bučko
rozprávač
Albert Hrubovčák, Michal Motýľ 
trombóny
Martin Ondriska, Marek Piaček, Marold Langer Philippsen
libreto
Marek Piaček
APOLLOOPERA

APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami 40-tych rokov 20. storočia. APOLLOOPERA nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou akéhokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokracii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly.

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK