Aleš Bárta, organ

Organový recitál IV – Aleš Bárta


3. 6. 2018 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Aleš Bárta organ
Johann Sebastian Bach Tokáta a fúga d mol, BWV 565
Chorálové prelúdium Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
Prelúdium a fúga G dur, BWV 541
Felix Mendelssohn Bartholdy
César Franck
Léon Boëllmann
Otmar Mácha
Sonáta č. 1 f mol, op. 65
Prelúdium, fúga a variácie op. 18
Gotická suita, op. 25
Smútočná tokáta
Svadobná tokáta

Organová tvorba zabezpečuje Johannovi Sebastianovi Bachovi trvalý post božstva zoslaného na zem. Vo weimarskom období sa Bach intenzívne zaoberal organovou hudbou, experimentoval a často podával šokujúce informácie o možnostiach využitia impozantného nástroja. Organové dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho je skromnejšie z hľadiska počtu diel, aj z hľadiska zvukovosti. Sonáty sú však delikátne a majstrovsky prepracované. César Franck sa ocitol medzi mlynskými kameňmi: na jednej strane bol bytostne oddaný Bachovi, na strane druhej chcel do svojej tvorby integrovať zvukové novinky, ktoré stavbou organov vo Francúzsku inšpiroval Aristide Cavaillé-Coll. Franckovo dielo je napriek tomu vzácne vyvážené. Cavaileé-Coll ovplyvnil aj Léona Boëlmanna v jeho najvýraznejšom titule – v Gotickej suite s preslávenou Toccatou. Zvukové možnosti nových modelov organu zručne využívajú aj autori hudby 20. storočia, smerujúci k sonoristickému experimentu – tak ako je tomu v prípade Otmara Máchu.

Odznak_Slnovrat na Dunaji_Hrdy ucastnik-01