Johannes Ebenbauer, organ-1

Adventný organový koncert


3. 12. 2017 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Johannes Ebenbauer
Johann Sebastian Bach Prelúdium a fúga C dur, BWV 547
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 660
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661
Olivier Messiaen
Výber z cyklu Narodenie Pána / La Nativité du Seigneur:
Panna a dieťa / La Vierge et lʾEnfant  (1)
Slovo / Le Verbe (4)
Božie dietky / Les Enfants de Dieu (5)
Boh medzi nami / Dieu parmi nous (9)

Organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha je pre hráčov na organe posvätnou oblasťou. Počas pôsobenia vo Weimare (1703 – 1717) Bach vychŕlil desiatky impozantných diel pre tento kráľovský nástroj. Okrem typickej párovej kompozície Tokáta (Prelúdium) a fúga to boli kontrapunktické Chorálové prelúdiá na staré protestantské sakrálne melódie. Bachovi ako pokračovateľovi nemeckej tradície organistov záležalo na prepracovanom kontrapunkte a na štruktúre diela. Novú epochu v hudbe pre organ otvorili vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé–Collovi Francúzi, prahnúci po zvukovosti a sonoristickej opojnosti. Tento trend kulminoval v mystickej tvorbe Oliviera Messiaena. Kresťanská tradícia je v nej prepojená na staré východné kultúry, vtáčí spev a na ambície skladateľa vytvoriť imanentnú hudobnú rétoriku.