45 SF Valčuha_Malofejev 06 02 2020 © jan.f.lukas

PUBLIKUM + ONLINE Koncert k Roku slovenského divadla


11. 12. 2020 (Piatok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Abonenti AD, BE, A a B + ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk.

Návštevníci do povolenej kapacity miest v Koncertnej sieni SF + ONLINE.
Vstupenky v predaji.

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Tomáš Maštalír rozprávač
Ludwig van Beethoven
Francis Poulenc
Egmont, hudba k tragédii J. W. Goetheho, op. 84
Gloria pre soprán, zbor a orchester

Príbeh holandského grófa Lamoraala van Egmonta sa stal inšpiráciou pre vznik tragédie Egmont od Johanna Wolfganga Goetheho (1749 – 1832), ktorý v jeho postave stelesnil boj za ideály a slobodu aj za cenu života. Rovnakou známou sa počas jeho života stala aj scénická hudba od Ludwiga van Beethovena. Najčastejšie sa uvádza len predohra, resp. len samotná hudba ako ucelné dielo. Na dnešnom koncerte zaznie vo forme prerozprávaných textov tragédie, ktoré hudobné obrazy plynulo prepájajú. V úlohe rozprávača sa predstaví Tomáš Maštalír, sólový part zaznie v podaní sólistky SND Evy Hornyákovej.

Gloria od Francisa Poulenca (1899 – 1963) je jednoznačne vrcholom Poulencovej vokálno-inštrumentálnej tvorby s duchovnou tematikou. Na rozdiel od predchádzajúcich, z veľkej časti zborových acappella diel, je Gloria priam pompéznou, farebnou, mnohovrstevnatou skladbou, v ktorej Poulenc dokázal prepojiť duchovný obsah s farebnosťou formy. Skvelý umelecký zážitok sľubuje hudobné vedenie dirigenta Juraja Valčuhu.