Augustin Dumay, dirigent, husle

Mozart , Lekeu, Bizet


3. 3. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Augustin Dumay dirigent / husle
Wolfgang Amadeus Mozart

Guillaume Lekeu
Georges Bizet
Adagio pre husle a orchester, KV 261
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216
Adagio pre sláčikový orchester
Symfónia C dur

Wolfgang Amadeus Mozart sa tvorbe pre husle venoval už ako dieťa; jeho sestra Nanerl bola zručnou huslistkou. Jeho koncertantné diela pre husle a orchester síce nedosahujú význam klavírnych koncertov, sú však mozartovsky inšpiratívne a dokonalé. Belgický skladateľ Guillaume Lekeu sa dožil len 24 rokov, zanechal však po sebe pomerne veľký počet opusov. Nostalgické Adagio pre sláčiky je jeho najpopulárnejšou skladbou. Georges Bizet venoval svoju pozornosť najmä hudobnému divadlu. Jeho kariéra sa však začala úspešne odvíjať v okamihu, keď porote Parížskeho konzervatória predložil vo veku sedemnástich rokov brilantnú Symfóniu C dur.