A6 2010/2011


3. 3. 2011 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Historická budova SND,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor – mužský zbor


Petr Altrichter, dirigent


Jozef Chabroň, zbormajster


Peter Mikuláš, bas


Richard Strauss


Smrť a vykúpenie / Tod und Verklärung op.  24         


Dmitrij Šostakovič


Symfónia č. 13 b mol Babij jar op. 113