24 SF Daniel Raiskin 21 11 2019 © jan.f.lukas

Stravinskij Kančeli Prokofiev


24. 2. 2022 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Polina Shamaeva 
mezzosoprán
Igor Stravinskij
Gija Kančeli
Sergej Prokofiev
Vták ohnivák, suita z baletu (1919)
Nu.mu.zu
Alexander Nevskij, kantáta pre mezzosoprán, zbor a orchester, op. 78