Ján Cikker foto Anton Šmotlák

Cikker Beethoven


23. 3. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Ondrej Šaling tenor
Daniel Čapkovič bas
Štefan Bučko recitátor
Ján Cikker
Óda na radosť, oratórium na slová M. Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 9 d mol, op. 125