A5 2006/2007


15. 2. 2007 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Antoni Wit, dirigent


Julia Fischer, husle

Peter Iľjič Čajkovskij                           


Koncert pre husle a orchester D dur op. 35


Richard Strauss


Alpská symfónia op. 64

Husľový koncert (1878) P. I. Čajkovského nebol po svojej premiére roku 1881 vo Viedni prijatý s veľkým nadšením. Známy viedenský krtik Hanslick sa o diele vyjadril skepticky, čo sa skladateľa veľmi dotklo. Dnes je tento koncert považovaný   za jednu z najlepších inštrumentálnych skladieb Čajkovského, ktorého nádherné melodické línie si neustále podmaňujú veľkých huslistov, a tí si ho právom zaraďujú do svojho repertoáru. V Bratislave tento klenot ruskej romantickej hudby predvedie fenomenálna nemecká huslistka – Julia Fischer. Už ako dvanásťročná zvíťazila na Medzinárodnej husľovej súťaži Yehudi Menuhina, o rok neskôr ju neminulo víťazstvo na súťaži Eurovízie. V roku 1999 ako 16-ročná účinkovala so Symfonickým orchestrom Novosibirsk na Bratislavských hudobných slávnostiach. Julia už niekoľko rokov koncertuje na vrcholných hudobných podujatiach a je viac než isté, že ju čaká mimoriadna  budúcnosť. O to vzácnejšie bude jej opätovné hosťovanie v Redute po ôsmich rokoch, tentokrát pod taktovkou renomovaného poľského dirigenta Antoniho Wita. Rodák z Krakova študoval najskôr dirigovanie a kompozíciu u Krzystofa Pendereckého, právo na Jagelonskej univerzite a neskôr pokračoval v Paríži u svetoznámej Nadii Boulangerovej. Roku 1971 získal 2. cenu na prestížnej súťaži Herberta von Karajana, ktorá bola odrazovým mostíkom pre jeho úspešnú kariréru. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a umelecký šéf Varšavskej filharmónie a hosťuje v popredných euópskych orchestroch.  Výrazne sa zasadzuje o uvádzanie  diel poľských skladateľov ako Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar a ďalších. V Bratislave Antoni Wit uvedie Straussovu Alpskú symfóniu (1911-15), v ktorej autor opisuje deň v horách, tak ako ho videl z okna študovne vo svojej  vile v Garmischi. Dielo predstavujúcu apoteózu monumeltálneho straussovského orchestra, je zároveň veľkorysou symfonickou básňou o prírode.