Simona Houda Šaturová, soprán

Dutilleux, Debussy, Szymanowski


21. 1. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Fabrizio Ventura dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ladislav Szathmáry violončelo
Simona Houda Šaturová
soprán
Stella Grigorian
mezzosoprán
Tomáš Šelc barytón
Henri Dutilleux
Claude Debussy 

Karol Szymanowski 
Tout un monde lointain
La damoiselle élue
Stabat mater 

Poézia Charlesa Baudelaira zaujala mnohých hudobníkov. Henry Duttileux ju pretavil do podoby päťčasťového violončelového koncertu o „celom vzdialenom svete“. Kantáta La damoiselle élue bola tretím pokusom Claudea Debussyho získať v roku 1889 Rímsku cenu. Je ešte výrazne ovplyvnená wagneriánskou poetikou. Stabat mater Karola Szymanowského je jedným z opusov poľského skladateľa, v ktorom sa oddáva mystike a hlbokej reflexii.