Radek Baborák foto A TRIZULJAK

Brahms Baborák Franck


14. 3. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Radek Baborák dirigent, lesný roh
Johannes Brahms
Radek Baborák
César Franck
Akademická slávnostná predohra, op. 80
L’Orangerie, burleska pre lesný roh a sláčiky
Symfónia d mol