Radek Baborák foto A TRIZULJAK

Brahms Baborák Franck


14. 3. 2024 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Radek Baborák dirigent, lesný roh
Johannes Brahms
Radek Baborák
César Franck
Akademická slávnostná predohra, op. 80
L’Orangerie, burleska pre lesný roh a sláčiky
Symfónia d mol

„Veselé potpourri študentských pesničiek à la Suppé“, aj tak sa vyjadroval o svojej Akademickej predohre Johannes Brahms. V predohre cituje a vzápätí spracováva štyri piesne, napísal ju ako poďakovanie Wroclawskej univerzite za udelenie čestného doktorátu honoris causa. Belgičan César Franck bol dedičom beethovenovských reforiem. Venoval sa síce najmä organovej hudbe a symfonickým básňam v štýle Franza Liszta, no v Symfónii d mol prerážajú na povrch beethovenovské črty. Rýdze a dokonalé dielo s neobyčajnou krásou melódií, dômyselným bohatstvom polyfónie a veľkolepým architektonickým plánom vznikalo v rokoch 1886 až 1888. Franck v nej uplatnil obľúbený kruhový kompozičný princíp, jednotlivé témy prechádzajú z časti do časti, čím zabezpečujú jeho celistvosť a jednotu.
Vynikajúci hráč na lesný roh a v poslednom čase i dirigent a skladateľ Radek Baborák patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej hudobnej scény. Drobná burleska, „osobný, emočný záznam, ktorý som pretransformoval do niekoľkých nôt, ktoré sa tak stali leitmotívom skladby“, toľko slová autora L’Orangerie.