AB1 James Judd

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis


16. 2. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster
Ľubica Vargicová soprán
Veronika Hajnová 
mezzosoprán
Aleš Briscein tenor
Ondrej Mráz bas
Ludwig van Beethoven
Missa solemnis D dur, op. 123

V maratóne hudobných dejín niekoľkokrát natrafíme na tituly – symboly. Jedným z nich je zaiste Missa solemnis Ludwiga van Beethovena. V Deviatej symfónii vzdal nemecký génius hold humanizmu na platforme svetskej hudby. Impozantná a pritom intenzívne poetická Missa solemnis prináša obdobné posolstvo v oblasti sakrálnej tvorby. Skladateľ chcel dielom osláviť zvolenie jeho priateľa arcivojvodu Rudolfa za olomouckého arcibiskupa. Dielo sa pre svoje interpretačné nároky a dĺžku trvania finálne udomácnilo viac v koncertných sálach než v liturgických obradoch. Charizmatický anglický dirigent James Judd, niekdajší šéfdirigent Slovenskej filharmónie, povedie ansámbel vokálnych sólistov, zbor i orchester. Odchovankyne bratislavského konzervatória a VŠMU Ľubica Vargicová a Veronika Hajnová sa predstavia po boku českého tenoristu Aleša Brisceina a slovenského kolegu Ondreja Mráza. Slovenský filharmonický zbor pripraví zbormajster Thomas Lang, ktorého pravidelné hosťovania prinášajú vždy znamenité výsledky.