A4 Vianočný koncert


20. 12. 2012 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,

Vianočný koncert

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Emmanuel Villaume
, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Adriana Kohútková, Sainte-Marie – soprán
Otokar Klein,
Un récitant / Un centurion – tenor
Pavol Remenár,
Saint-Joseph -  barytón
Peter Mikuláš
, Hérode, Un pere de famille – bas
Milan Jazudek, Polydorus – bas

Hector Berlioz
Kristovo detstvo / L’ Enfance du Christ,oratórium op. 25