Jaroslav Kyzlink

Martinů Orff


26. 1. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Jaroslav Kyzlink dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Milan Paľa husle
Mariana Sajko soprán
Ondřej Koplík tenor
Svatopluk Sem barytón
Bohuslav Martinů
Carl Orff
Koncert pre husle a orchester č. 1, H. 226
Carmina Burana