Jaroslav Kyzlink

Martinů Orff


26. 1. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus A
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Jaroslav Kyzlink dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák zbormajster
Milan Paľa husle
Mariana Sajko soprán
Ondřej Koplík tenor
Svatopluk Sem barytón
Bohuslav Martinů
Carl Orff
Koncert pre husle a orchester č. 1, H. 226
Carmina Burana

Niektoré diela na svoju premiéru čakajú v zabudnutí po dlhé roky, taký bol i osud prvého husľového koncertu Bohuslava Martinů. Komponoval ho na objednávku virtuóza Samuela Dushkina ešte v roku 1933, no po prvýkrát ho uviedli až o štyridsať rokov neskôr po tom, čo ho muzikológ Hans Moldenhauer našiel a odkúpil od jedného z bostonských fagotistov. Carminu buranu , ktorá je vraj „pre avantgardistov príliš konzervatívna a pre konzervatívcov príliš divoká“ napísal Carl Orff podľa rukopisnej zbierky z Benediktbeuernu. Stredoveké latinské a nemecké básne z 13. storočia spísali mnísi na úpätí bavorských Álp, Orff si z asi dvesto básní vybral dvadsaťštyri, ktoré skombinoval do formy kantáty.
Vďaka detským skúsenostiam v roli zborového speváka a tiež vďaka práci na pozícii asistenta zbormajstra operného zboru sú Jaroslavovi Kyzlinkovi vokálno-inštrumentálne diela repertoárovo blízke. V uvádzaní súčasnej husľovej tvorby sa už niekoľko rokov angažuje slovenský huslista Milan Paľa. Slovenská sopranistka Mariana Sajko vystúpi po boku českých kolegov Svatopluka SemaOndřeja Koplíka.