Ján Cikker foto Anton Šmotlák

Cikker Beethoven


9. 12. 2021 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 13, 10 € Koncert sa koná v režime OTP*

OZNAM
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je počet miest na koncertoch limitovaný a časť vstupeniek je blokovaná. Vždy v piatok uvoľňujeme do predaja vstupenky na koncerty nasledujúceho týždňa v zmysle aktuálneho covid automatu a kultúrneho semafora. Dopredaj vstupeniek je možný v pokladnici SF a online na navstevnik.sk.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na váš potlesk!

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Štefan Bučko recitátor
Aga Mikolaj soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Ondrej Šaling tenor
Peter Kellner bas
Ján Cikker
Óda na radosť, oratórium na slová M. Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 9 d mol, op. 125

Poprední slovenskí umelci – Ján Cikker a Milan Rúfus – boli blízkymi priateľmi a tiež susedmi vo Fialkovom údolí v Bratislave. Po prečítaní Rúfusovho básnického diela Óda na radosť začal Cikker rozmýšľať o vytvorení rovnomenného oratória. Ďalším iniciačným momentom bola objednávka od vtedajšieho umeleckého riaditeľa lipského Gewandhausorchestra, Kurta Masura, aby Cikker skomponoval slávnostné oratórium pri príležitosti 200. výročia slávneho telesa. S pojmom Óda na radosť je neodmysliteľne spätá aj osobnosť Ludwiga van Beethovena. Jeho zhudobnenie Schillerovho básnického textu je majestátnym vyvrcholením Beethovenovej poslednej symfónie – jedného z najveľkolepejších diel klasickej hudby vôbec.
Herec činohry SND s nezameniteľným hlasom, Štefan Bučko, pravidelne participuje aj na produkciách SF. Aga Mikolaj, členka Bavorskej štátnej opery, debutovala aj na doskách renomovaných operných domov ako Opéra national de Paris či Teatro alla Scala. Sólisti Opery SND Alena Kropáčková, Ondrej Šaling a Peter Kellner patria k úspešným slovenským spevákom mladšej generácie, ktorí pravidelne hosťujú aj na zahraničných pódiách.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)