Daniel Raiskin, dirigent

Ruská hudba III


14. 11. 2013 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
RUSKÁ HUDBA III


Slovenská filharmónia

Daniel Raiskin, dirigent

Dmitri Levkovich, klavír

Sergej Tolstov, basbarytón

Modest Petrovič Musorgskij
Noc na Lysej hore

Sergej Rachmaninov
Koncert pre klavír a orchester č. 4 g mol op. 40

Dmitrij Šostakovič
Suita na básne Michelangela Buonarrotiho pre bas a orchester op. 145a

Aj na tomto koncerte zaznejú klenoty ruskej orchestrálnej hudby. Démonickú Musorgského predohru strieda posledný z klavírnych koncertov obľúbeného neskorého romantika a na záver jeden zo záverečných  opusov Dmitrija Šostakoviča, ktorý dokončil len rok  pred smrťou. Sólový part tejto náročnej Šostakovičovej skladby  prednesie Sergej Tolstov, sólista opery SND.