leos_svarovsky

Česká hudba II


12. 6. 2014 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský,
dirigent
Bohuslav Matoušek, husle
Bedřich Smetana
Scherzo z Triumfálnej symfónie
Bohuslav Martinů
Koncert pre husle a orchester č. 2 H.293
Antonín Dvořák
V přírodě op. 91 / Karneval op. 92 / Othello op. 93
Bedřich Smetana bol obdarený univerzálnym duchom tvorcu. Pomerne ľahko však podľahol magickým vplyvom silných osobností: Berlioza, Liszta a Wagnera. Paralely medzi jeho Triumfálnou symfóniou a obdobným dielom Berlioza sú očividné. Bohuslav Martinů – tiež brilantný univerzalista – sa však po roku 1930 s neuveriteľnou intenzitou zameral na koncert ako žáner. 2. koncert pre husle a orchester už údajne vznikol po jeho emigrácií do USA, v roku 1943. Mnohí odborníci sa však domnievajú, že ide o úpravu diela pochádzajúceho už z roku 1933. Aj takéto záhady sú súčasťou dejepisu. Oveľa prehľadnejšie sú okolnosti vzniku trojice koncentrovaných predohier Antonína Dvořáka, ktoré tiež vznikali počas príprav na cestu do USA v roku 1892.