Charles Olivieri - Munroe, dirigent

Berlioz, Prokofiev, Čajkovskij


28. 4. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Charles Olivieri-Munroe dirigent
Jakub Čižmarovič klavír
Hector Berlioz
Sergej Prokofiev

Piotr Iljič Čajkovskij
Korzár, predohra
Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 16
Symfónia č. 4 f mol, op. 36  

Hector Berlioz počas celej skladateľskej kariéry inklinoval k hudobnému divadlu. Ak nepísal priamo masívne grand opery, ponúkal programové predohry. 2. klavírny koncert Sergeja Prokofi eva mal napínavý osud; originál z roku 1913 zhorel pri masívnom požiari. V roku 1923 ho preto skladateľ zrekonštruoval a vzniklo úplne nové dielo. 4. symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského je jedným z autorových prvých tragicky ladených diel. Sklamanie v láske a pocit hanby viedli skladateľa k tejto strhujúcej dráme.