AB10-900x600

Koncert pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny


21. 5. 2020 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Náhradný termín koncertu: 17. 9. 2020

Náhradný termín koncertu: 17. 9. 2020

Zakúpené vstupenky a abonentky platia na nový termín koncertu.

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Benjamin Schmid husle
Ludwig van Beethoven
Mieczysław Weinberg
Ludwig van Beethoven
Egmont, predohra, op. 84
Koncert pre husle a orchester g mol, op. 67
Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová