Slovenský komorný orchester, foto: Peter Brenkus

66. Hudobný festival Piešťany


4. 6. 2021 (Piatok) o 19:30, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel umelecký vedúci a dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jana Boušková harfa
Katarína Turnerová
 harfa
Marianna Gelenekyová soprán
Helena Oborníková mezzosoprán
Matúš Šimko tenor
Martin Mikuš bas
Antonio Vivaldi Koncert g mol pre husle a sláčikový orchester, op. 8, č. 2 Leto, z cyklu Štvoro ročných období
Eugen Suchoň
Ján Cikker
Maciej Malecki
Romanza zo Suity č.1 pre sláčikový orchester
Scherzo pre sláčikový orchester
Koncert v starom štýle pre dve harfy a sláčikový orchester
Wolfgang Amadeus Mozart Omša C Dur, K.V. 317 Korunovačná pre 4 sólistov, miešaný zbor a orchester

Slávnostný otvárací koncert 66. mfP

Koncert je venovaný 280. výročiu úmrtia Antonia Vivaldiho, 110. výročia narodenia Jána Cikkera a 230. výročiu úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta. Okrem diel týchto autorov zaznejú aj skladby zakladateľa festivalu Eugena Suchoňa a v piešťanskej premiére aj unikátne dielo poľského autora Macieja Maleckiho.