60. Piešťanský festival


30 máj 2015, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Rastislav Štúr, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Marian Lapšanský, klavír
Eva Hornyáková, soprán
Terézia Kružliaková, alt
Tomáš Černý, tenor
Peter Mikuláš, bas

Ján Levoslav Bella Slávnostná predohra Es dur
Edvard Hagerup Grieg Koncert pre klavír a orchester a mol op.16
Anton Bruckner Te Deum