Dom umenia Košice

60. Košická hudobná jar


17. 5. 2015 (Nedeľa) o 19:00, Zájazdy
Dom umenia Košice,

Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor

Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Adriana Kohútková soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
József Muk tenor
Peter Mikuláš bas

Ludwig van Beethoven  Symfónia č. 9 d mol op. 125

Slávnostný koncert k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny