Kostol Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany

22. Topoľčianska hudobná jeseň


2. 12. 2015 (Streda) o 19:30, Zájazdy
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany,
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbornajster
Mikuláš Schneider-Trnavský Jubilate Deo
Domine, non sum dignus
Arnošt Förchgott-Tovačovský
Sergej Rachmaninov  
Starosloviensky Otče náš
Celonočné bdenie op. 37 (výber)