pacora_trio

PaCoRa Trio – Slovenská filharmónia


29. 11. 2013 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 €
Organizovaný koncert pre školy

Slovenská filharmónia
PaCoRa-Trio
Leoš Svárovský,
dirigent
Stanislav Palúch, husle
Marcel Comendant, cimbal
Róbert Ragan, kontrabas
Martin Vanek, moderátor

Stanislav Palúch: D-Haluška
Róbert Ragan: Veľmi smutný príbeh
Stanislav Palúch: Lydián
Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown