Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta.

Načítava sa...
Telesá
Koncertné cykly
Kategórie
Sezóna