(Slovensky) V Malej sále Slovenskej filharmónie zaznejú ranobarokové talianske piesne a teorbové sóla

foto1200x1200

Sorry, this entry is not available in English.