(Slovensky) Slovenská filharmónia vyhlásila v zmysle zákona o správe majetku štátu ponukové konanie na prenájom priestorov reštaurácie, vstup z Mostovej ulice

REDUTA

Sorry, this entry is not available in English.