(Slovensky) Slovenská filharmónia a študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici

5. m Maros Potokár

Sorry, this entry is not available in English.