(Slovensky) Silvestrovské koncerty a Novoročný koncert v Slovenskej filharmónii

02 SF BCHZ Rastislav Štúr Michaela Šebestová Vianočný koncert 211218 foto © A. Trizuljak

Sorry, this entry is not available in English.