(Slovensky) Rossiniho Petite messe solennelle pod taktovkou Thomasa Langa, riaditeľa zboru Viedenskej štátnej opery

FOTO Th. LANG

Sorry, this entry is not available in English.