(Slovensky) Predaj abonentiek a vstupeniek na sezónu 2014/2015

Vchod, Entrance

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek (výmena)
pre abonentov zo sezóny 2013/2014
25. 8. – 19. 9. 2014
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)
Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov
2014/2015  22. 9. – 3. 10. 2014
Predaj vstupeniek na koncerty v septembri
od 25. 8. 2014na jednotlivé koncerty v sezóne 2014/2015
a voľný výber koncertov od 6. 10. 2014