(Slovensky) Piatkový koncert Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou Jozefa Chabroňa a poslucháčov HTF-VŠMU

1. 3. 68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Sorry, this entry is not available in English.