(Slovensky) Moderátor Martin Vanek a organista Marek Vrábel predstavia deťom „kráľovský nástroj“ ORGAN. Školákom na Hudobnej akadémii a deťom, ktoré prídu na Rodinný koncert.

ORGAN

Sorry, this entry is not available in English.