Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Christmas Concert


Sunday, December 10, 2017, 4:00 PM, M Cycle of Special Concerts
Concert Hall of SPh,
Price: 15, 12 €
Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel artistic leader / violin
Lúčnica Choir
Elena Matušová choirmaster
Katarína Krčmárová soprano
Katarína Kubovičová alto
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bass
Giuseppe Torelli Concerto Grosso, Op. 8 No. 6 Christmas Concerto
Adeste fideles
Búvaj dieťa krásne (Christmas Carol)
Ján Cikker
Ninaj, ninaj Jezulátko (Christmas Carol)
Povedzte nám pastuškovia (Christmas Carol)
Poďme bratia do Betléma (Christmas Carol)
Jakub Jan Ryba Czech Christmas Mass