Ewald Danel, SKO na Košickej hudobnej jari, 13.5.2014

Spring ARTIS Concert Prešov


Thursday, May 12, 2016, 7:00 PM, Tours
Evangelical Temple of the Holy Trinity,
Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel
artistic leader / violin
Karolína Hurayová-Zívalíková cello
Wolfgang Amadeus Mozart
Dušan Martinček
Iris Szeghy
Anton Petrík

Antonín Dvořák
Serenade in G major, K. 525 Eine kleine Nachtmusik
Passacaglia
Ad Parnassum
Scherzo for Cello and String Orchestra
Serenade for Strings in E major, Op. 22