Martin Chudada, klavír

Slovak Sinfonietta Orchestra Žilina, Choir Lúčnica


Sunday, September 27, 2015, 5:00 PM, BHS – Bratislava Music Festival
Concert Hall of SPh,
Price: 16, 12, 8 €
Slovak Sinfonietta Orchestra Žilina
Choir Lúčnica
Leoš Svárovský 
conductor
Elena Matušová 
choirmaster
Martin Chudada piano
Ludwig van Beethoven
Leoš Janáček
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37
Rákos Rákoczy, 1891