Slovenský filharmonický zbor

Slovak Philharmonic Choir a cappella


Friday, February 16, 2018, 7:00 PM, M Cycle of Special Concerts
Concert Hall of SPh,
Tickets Buy online Price: 10, 8 €
Slovak Philharmonic Choir
Jozef Chabroň conductor
Mária Porubčinová soprano
Eva Garajová alto
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bass
Jana Nagy-Juhász piano
Tomáš Nemec piano
Gioachino Rossini
Petite messe solennelle