Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Slovak Chamber Orchestra


Sunday, November 20, 2016, 10:30 AM, BHS – Bratislava Music Festival
Concert Hall of SPh,
Price: 12, 8, 6 €
Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel artistic leader / violin
Bratislava City Choir
Ladislav Holásek
choirmaster
Eva Šušková soprano
Terézia Kružliaková mezzosoprano
Martin Gyimesi tenor
Boris Prýgl bass
Leoš Janáček
Joseph Haydn

Suite for Strings
Theresienmesse in B flat major Hob.XXII:12