SKO5 2009/2010


Sunday, April 18, 2010, 4:00 PM, SKO Cycle: Slovak Chamber Orchestra
Concert Hall Dvorana,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci / husle


Jozef Lupták, violončelo


Ivan Šiller, klavír

Johann Pachelbel


Kánon pre troje huslí a basso continuo D dur T. 337


Johann Sebastian Bach


Brandenburský koncert č. 3 G dur BWV 1048


Daniel Matej


Stormy Monday pre husle, violončelo, (preparovaný) klavír a sláčikový orchester – premiéra


Bohuslav Martinu


Concertino pre klavírne trio a sláčikový orchester H. 232