SKO4 2009/2010


Sunday, March 21, 2010, 4:00 PM, SKO Cycle: Slovak Chamber Orchestra
Concert Hall Dvorana,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Samuel Barber


Adagio pre sláčikový orchester op. 11


Johann Benda


Koncert pre husle a orchester G dur


Leoš Janáček


Idyla pre sláčikové nástroje