Csákyho kaštieľ Bratislava, Prievoz 2

Prievoz


Sunday, September 5, 2021, 6:00 PM, Tours

Festival Symfónia umenia

Chateau Prievoz, 6PM, Open Air Concert

Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel
artistic leader / violin
Antonio Vivaldi
The Four Seasons