Farský kostol Nové Zámky

Nové Zámky


27 September 2020, Tours

Exaltation of the Holy Cross Parish Church,
Hlavné námestie, Nové Zámky
September 27th, 2020 7 PM

Slovak Philharmonic Choir
Jozef Chabroň conductor
Mária Porubčinová soprano
Terézia Kružliaková mezzosoprano
Otokar Klein tenor
Tomáš Šelc bass
Marian Lapšanský piano
Marek Štrbák organ

Program:
Gioachino Rossini
: La petite messe solennelle

In cooperation with Music Centre