Terchová

Terchová / Slovakia


5 July 2019, Tours
St. Cyril and Method Church, Terchová,

Terchová, St. Cyril and Method Church, 5 PM

Slovak Philharmonic
Slovak Philharmonic Choir
Rastislav Štúr 
conductor
Jozef Chabroň choirmaster
Martina Masaryková
soprano
Michaela Šebestová alto
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Joseph Haydn
Eugen Suchoň
Štefan Németh-Šamorínsky
Symphony No. 85 in B flat major, Hob. I:85 La Reine (The Queen)
As Beautiful You Are ESD 51b
Bratislava Mass